ბუნებრივი რესურსები - ჯავახეთი

Javakheti Protected Areas

Javakheti National Park

Didi Abuli Mountain

Samsari Mountain

Levani Lake

Tabatskuri Lake

error: Content is protected