აგროტურიზმი

ზაზა ივანიძის აგროტურისტული მეურნეობა

მარინა ნარიაშვილის სასტუმრო „ედემი“ და აგროტურისტული მეურნეობა

მარინას და სერგოს აგროტურისტული მეურნეობა, თირები

„ვალოდიას კოტეჯი“

გალინა ინასარიძის მესხური მეურნეობა

ელკანას საკონსერვაციო მეურნეობა - მარცვლეულის კიდობანი

error: Content is protected