ჯავახეთი - სანახაობები

ზოგადი ინფორმაცია ჯავახეთის შესახებ

ჯავახეთი ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეა საქართველოს სამხრეთ ნაწილში. იგი ცნობილია თავისი უნიკალური პეიზაჟებით, მათ შორის ტბებითა და ჭარბტენიანი ლანდშაფტებით. რეგიონი განლაგებულია მაღალ პლატოზე და ხასიათდება მრავალფეროვანი ფლორითა და ფაუნით.

ქალაქები

ეწვიეთ ქალაქებს ჯავახეთში

ბუნებრივი რესურსები

მოინახულეთ ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები

კულტურული რესურსები

გაეცანით ჯავახეთის კულტურას
error: Content is protected