ფესტივლები და ივენთები

სამცხე-ჯავახეთი ძალიან მდიდარია ძველი და ახალი ხალხური ფესტივალებით. თითოეულ მუნიციპალიტეტი ხშირად მისთვის დამახასიათებელ ფესტივალს მართავს ხოლმე, რომელიც გამოირჩევა მდიდარი და მრავალფეროვანი ტრადიციებით და ყოველთვის იზიდავს დაინტერესებულ ტურისტებს. დამატებითი ინფორმაცია სხვადასხვა სეზონის ფესტივალებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის ოფიციალურ Facebook გვერდზე - (@visitsamtskhejavakheti) ან ვებგვერდის ამ განყოფილებაში.

პურის ფესტივალი

Christmas Market

error: Content is protected